Obóz letni sierpień 2023

Prosimy o wpłacanie drugiej raty za obóz letni w nieprzekraczalnym terminie 15 lipca 2023:

I turnus : 1360,00zł

ll turnus 1960,00zł

wpłata na cele statutowe-obóz sportowy…

W wyjątkowych przypadkach termin wpłaty może zostać zmieniony po ustaleniu z p. Tomaszem Piaseckim.

DOKUMENTY, które muszą być dostarczone trenerom najpóźniej w dniu wyjazdu:

1.Karta wypoczynku ( obozowa)– format A-4 druk dwustronny, wypełniona i podpisana przez rodzica

Pierwszy turnus 12-19.VIII.2023

https://drive.google.com/file/d/1WCVJm9g3BvN8pU3lZhP3SPTPQ8VCQhsT/view?usp=drive_link

Drugi turnus 12-24.VIII.2023

https://drive.google.com/file/d/1N6cmmn3J1CTzEsa25qQ57TpBkjQWX2YI/view?usp=drive_link

2.Zgoda na leczenie dziecka wraz z upoważnieniem na podawanie leków ( lista leków i dozowanie)

https://drive.google.com/file/d/1ooXj_CzRoVp9Z9ApltQl6TZDgjPY5EFc/view?usp=drive_link

3.Kopia sportowych badań lekarskich lub zaświadczenie od lekarza POZ, że dziecko może trenować Judo.

LISTA RZECZY DO ZABRANIA NA OBÓZ:

https://drive.google.com/file/d/1waIG14Kx7Wz38rzsLrn4t4oAQbFVKtka/view?usp=drive_link

Wcześniejsze informacje:

I Turnus 12-19 sierpnia 2023-grupy początkujące

koszt obozu 1860,00zł + koszt dojazdu autokarem

II Turnus 12-24 sierpnia 2023 -grupy zaawansowane

koszt obozu 2460,00zł + koszt dojazdu autokarem

Zadatek na obóz do 15 marca 2023 na rachunek klubu:

500,00zł -wpłata na cele statutowe klubu-zadatek na obóz sportowy I turnus

500,00zł -wpłata na cele statutowe klubu-zadatek na obóz sportowy II turnus