Składki członkowskie: sekcja Judo i sekcja SAMBO

Uprzejmie przypominamy że składki członkowskie za maj wpłacamy na nowy rachunek bankowy:

Sekcja Judo
Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul.Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Składka członkowska judo za m-c….., nazwisko i imię , nr szkoły
Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378

Składki członkowskie pozostają bez  zmian 70 zł miesięcznie za jedno dziecko, 100 zł za rodzeństwo.

Sekcja SAMBO
Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul.Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Składka członkowska SAMBO za m-c….., nazwisko i imię
Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378

Składki członkowskie pozostają bez  zmian 70 zł miesięcznie za osobę.