Badania lekarskie

Wszyscy uczestniczący w treningach Judo mają obowiązek posiadania zaświadczenia lekarskiego o treści:

może brać udział w treningach i zawodach sportowych w Judo ( zdolny do treningu i zawodów w Judo), ( brak przeciwskazań do treningu i zawodów w Judo).

Zaświadczenie można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza posiadającego uprawnienia do orzekania w sporcie – ,,lekarza sportowego”. Zaświadczenie jest ważne 12 m-cy.

Centrum Medycyny Sportowej Pomorska 251
92-213 Łódź (budynek A-3; Ł-1, poziom „0”)
Telefon: 42 675-74-71

WIZYTA UMAWIANA JEST TELEFONICZNIE

Przy pierwszej wizycie wymagana jest kopia badan:
-morfologia
-glukoza
-badanie ogólne moczu
-skierowanie od pediatry