Obozy Sportowe Lato 2022

Przypominamy o terminach wypełnienia i dostarczenia trenerom Kart Obozowych ( karta wypoczynku dzieci i młodzieży). Obóz w Cmolasie do 20.VI.2022. Obóz w Sominach do 31.VI.2022.

Karty są dostępne w zakładce Obozy Sportowe :-).