Harmonogram zajęć w pierwszym tygodniu ferii zimowych

SP 55
poniedziałek i środa 15:30-16:30

SP 6
wtorek i czwartek 17:00-18:00

Politechnika Łódzka
poniedziałek 18:00-19:30
środa 18:00-19:00 (dzieci)
środa 19:00-20:30 randori
piątek 18:00-19:30