Judo Games na Politechnice

Najmłodsze dzieci trenujące judo miały możliwość wzięcia udziału w rywalizacji sportowej w formie zadań sprawnościowych.

Po rozgrzewce przeprowadzonej przez Damiana Szwarnowieckiego rozpoczęły się konkurencje sprawnościowe.

Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody.

8
dav