Zajęcia z judo w czasie ferii

Uprzejmie informujemy  że w pierwszym tygodniu ferii:

treningi w szkołach nr 6, nr 30 i nr 122 są odwołane.

treningi  w SP 71 odbywają się wg planu:

SP 71 WEDŁUG STARYCH GODZIN Z I SEMESTRU PLAN NA I TYDZIEŃ FERII 16-20.01.2017 r.
PN ŚR PT
GRUPY Z GODZIN Pn/Śr 13.40, Śr 14.40, Pn 16.30/Śr 17.30 10.00-11.00 13.00-14.00 10.00-11.00
GRUPY Z GODZIN Pn 14.40, Pn/Śr 15.40, Pn 17.30/Śr 16.30 11.00-12.00 14.00-15.00 11.00-12.00
POLITECHNIKA GRUPA OGÓLNODOSTĘPNA nie ma zajęć 18.00-19.00 18.00-19.00
GRUPA ZAAWANSOWANA 19.00-20.00 18.00-19.00
PLAN NA II TYDZIEŃ FERII 23-27.01.2017 r.
GRUPA OGÓLNODOSTĘPNA 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
GRUPA ZAAWANSOWANA 19.00-20.00 18.00-19.00

treningi  w pierwszym tygodniu w SP 55 odbywają się wg planu:

SP 55 WEDŁUG STARYCH GODZIN Z I SEMESTRU PLAN NA I TYDZIEŃ FERII 16-20.01.2017 r.
PN ŚR PT
GRUPY Z GODZIN Pn/Śr 13.00, Pn/Śr 15.00, Pn/Śr 16.00 13.00-14.00 10.00-11.00 13.00-14.00
GRUPY Z GODZIN Pn/Śr 14.00, Pn/Śr 17.10 14.00-15.00 11.00-12.00 14.00-15.00
POLITECHNIKA GRUPA OGÓLNODOSTĘPNA nie ma zajęć 18.00-19.00 18.00-19.00
GRUPA ZAAWANSOWANA 19.00-20.00 18.00-19.00
PLAN NA II TYDZIEŃ FERII 23-27.01.2017 r.
GRUPA OGÓLNODOSTĘPNA 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
GRUPA ZAAWANSOWANA 19.00-20.00 18.00-19.00