Zapisy 2023-2024

Zapisy do nowych grup w roku szkolnym 2023-2024 :

1. Napisz maila o treści :

Chcę zapisać syna/córkę …………………………. na zajęcia z Judo w SP nr…..

Wyrażam zgodę na na udział dziecka w zajęciach próbnych.

Proszę o odebranie dziecka ze świetlicy.

( dziecko zostanie przyprowadzone na zajęcia przez rodzica )

Podaj telefon kontaktowy :-).

Pobierz druk ze STREFY RODZICA i przekaż dziecku

,, Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach Judo”

adres mailowy:

kontakt@arashi.org.pl

tel. 696 860 366 -trener Tomasz Piasecki

tel. 663 529 988 – Joanna Królikowska