Strefa Rodzica

               Wysokość składek  w roku szkolnym 2021/2022:

 1. OPŁATA ROCZNA –60,00zł – dla wszystkich członków klubu, opłacana we wrześniu lub przy zapisie do klubu lub kontynuacji   ( obejmuje ubezpieczenie na czas treningów )                                                                                                                                                    
 2. Miesięczna składka członkowska
 • 120zł/mc za jedno dziecko -treningi w szkołach ,
 • 180zł/mc za rodzeństwo – treningi w szkołach ,
 • 150zł/mc za jedno dziecko- dla zawodników uczęszczających chociaż jeden raz na Politechnikę Łódzką                 Przelewy należy tytułować:     wpłata na cele statutowe klubu Judo, nazwisko i imię , za miesiąc ……
 • W przypadku nieobecności dziecka na treningu z powodu choroby, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu.  W  sytuacji, gdy trening nie odbędzie się z powodu nieobecności trenera         ( wyjazd na zawody, szkolenia ) lub z powodu braku sali treningowej, dziecko ma prawo  odrobić trening w dowolnej placówce klubu. Ze względu na Covid-19 należy wcześniej poinformować trenera o zamiarze odrobienia zajęć w innym terminie.

Składki prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul.Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe klubu za m-c….., nazwisko i imię dziecka, nr szkoły ( miejsce treningów)
Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378

CEL  SKŁADEK

Środki pochodzące ze składek członkowskich są przeznaczone w szczególności na:

 1. Opłaty za wynajem sal treningowych
 2. Wynagrodzenie trenerów
 3. Zakup sprzętu sportowego
 4. Promocja klubu
 5. Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo i Okręgowym Związku Judo w Łodzi ( licencje klubowe i trenerskie)
 6. Opłaty ubezpieczeniowe za Klub, prowadzenie księgowości, biura i administracji Klubu
 7. Prowadzenie rachunku bankowego
 8. zakup sprzętu sportowego dla najlepszych zawodników

DRUKI DO POBRANIA

Deklaracja członkowska – Sekcja Judo – POBIERZ

Oświadczenie rodzica o uczestnictwie dziecka w zajęciach – POBIERZ

Rozporządzenie dotyczące badań sportowych:

https://drive.google.com/file/d/1euolQc1m1KbuNsoCoaiQCwiWKplvT5Qh/view?usp=sharing

Każdy członek klubu, który opłacił wszystkie zobowiązania wobec klubu ( regulamin klubu UKS Arashi) jest objęty ubezpieczeniem  NNW związanym z wyczynowym uprawianiem sportu.