Strefa Rodzica

                  Opłaty za sekcję Judo

Wysokość wpłat  na cele statutowe za sekcję Judo w roku szkolnym 2018/2019:

  • 90zł/mc za jedno dziecko miesięcznie , 60zł/m-c za 1 dziecko zajęcia 1 raz w tygodniu:     wpłata na cele statutowe klubu Judo, nazwisko i imię ,za miesiąc
  • 140zł/mc za rodzeństwo , 100zł/m-c za rodzeństwo 1 raz w tygodniu
  •  60 zł / rok   NOWA WARTOŚĆ SKŁADKI-składka roczna  obowiązuje każdego członka klubu w terminie 01. wrzesień bieżącego roku do 30.IX następnego roku z dopiskiem: wpłata na cele statutowe klubu – opłata wpisowa , nazwisko i imię 

Składki prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul.Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe klubu za m-c…..,( lub opłata wpisowa ) nazwisko i imię dziecka, nr szkoły ( miejsce treningów)
Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378

DRUKI DO POBRANIA

Deklaracja członkowska – Sekcja Judo – POBIERZ

Deklaracja członkowska – Sekcja SAMBO – POBIERZ

Oświadczenie rodzica o uczestnictwie dziecka w zajęciach – POBIERZ

 

Każdy członek klubu, który opłacił wszystkie zobowiązania wobec klubu ( regulamin klubu UKS Arashi) jest objęty ubezpieczeniem NNW:

Grupowe Ubezpieczenie NNW Generali TU SA  ( SPORT WYCZYNOWY ) 2018-2019

( polisa ważna w terminie 09.02.2018 – 08.02.2019 )

od 09.02 2019 d0 08.02.2020 będzie zawarta nowa polisa ubezpieczeniowa.

 

UKS Arashi – procedura zgłaszania roszczeń

Druk_zgloszenia_szkody_NNW GENERALI

 

 

Ubezpieczenie NNW  InterRisk ( SPORT WYCZYNOWY ) 2017-2018

( polisa ważna w terminie 11.02.2017 – 08.02.2018 )

InterRisk

Ubezpieczenie NNW Plus-Ubezpieczenie Grupowe

 NNW związane z wyczynowym uprawianiem sportu