Strefa Rodzica

               Wysokość składek  w roku szkolnym 2023/2024:

 1. OPŁATA ROCZNA –60,00zł – dla wszystkich członków klubu, opłacana we wrześniu lub przy zapisie do klubu lub kontynuacji   ( wpłata na cele statutowe klubu )                                                                                                                                                    
 2. Miesięczna składka członkowska
 • 140zł/mc za jedno dziecko -2 treningi tygodniowo w szkołach ,
 • 240zł/mc za rodzeństwo    – 2 treningi tygodniowo w szkołach ,
 • 160zł/mc za jedno dziecko – dla kadry klubu – zawodników uczęszczających na Politechnikę
 • 280zł/mc za rodzeństwo    – dla kadry klubu – zawodników uczęszczających na Politechnikę             Przelewy należy tytułować:  wpłata na cele statutowe klubu , nazwisko i imię , za miesiąc ……
 • W przypadku nieobecności dziecka na treningu z powodu choroby, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu.  W  sytuacji, gdy trening nie odbędzie się z powodu nieobecności trenera         ( wyjazd na zawody, szkolenia ) lub z powodu braku sali treningowej, dziecko ma prawo  odrobić trening w dowolnej placówce klubu. Ze względu na Covid-19 należy wcześniej poinformować trenera o zamiarze odrobienia zajęć w innym terminie.

Składki prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul. Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe klubu za m-c….., nazwisko i imię dziecka, nr szkoły ( miejsce treningów)
Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378

CEL  SKŁADEK

Środki pochodzące ze składek członkowskich są przeznaczone w szczególności na:

 1. Opłaty za wynajem sal treningowych
 2. Wynagrodzenie trenerów
 3. Zakup sprzętu sportowego
 4. Promocja klubu
 5. Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo i Okręgowym Związku Judo w Łodzi ( licencje klubowe i trenerskie)
 6. Opłaty ubezpieczeniowe za Klub, prowadzenie księgowości, biura i administracji Klubu
 7. Prowadzenie rachunku bankowego
 8. zakup sprzętu sportowego
 9. Dofinansowanie dla kadry klubu-opłaty startowe, campy, szkolenia
 10. Szkolenia dla trenerów

DRUKI DO POBRANIA

Deklaracja członkowska UKS Arashi – Pobierz

Zgoda rodzica o uczestnictwo dziecka w zajęciach Judo –Pobierz

Każde dziecko (dorosły) uczestniczące w treningach jest zobowiązane do posiadania :

-orzeczenia od lekarza pierwszego kontaktu, że może uczestniczyć w zajęciach sportowych z elementami judo ( zdolny do treningów judo) najpóźniej w ciągu 4 tygodni od momentu podpisania deklaracji członkowskiej.

-lub orzeczenia od lekarza medycyny sportowej – zdolny do treningu judo (w terminie jak powyżej).

Rozporządzenie dotyczące badań sportowych:

https://drive.google.com/file/d/1euolQc1m1KbuNsoCoaiQCwiWKplvT5Qh/view?usp=sharing

Każdy członek klubu, który opłacił wszystkie zobowiązania wobec klubu ( regulamin klubu UKS Arashi ) jest objęty ubezpieczeniem  NNW związanym z wyczynowym uprawianiem sportu.