Opłaty za sekcję Judo

Wysokość wpłat  na cele statutowe za sekcję Judo w roku szkolnym 2018/2019:

  • 90zł/mc za jedno dziecko miesięcznie , 60zł/m-c za 1 dziecko zajęcia 1 raz w tygodniu:     wpłata na cele statutowe klubu Judo, nazwisko i imię ,za miesiąc
  • 140zł/mc za rodzeństwo , 100zł/m-c za rodzeństwo 1 raz w tygodniu
  •  60 zł / rok   NOWA WARTOŚĆ SKŁADKI-składka roczna ( ubezpieczenie dziecka i klubu ) obowiązuje każdego członka klubu w terminie 01. wrzesień bieżącego roku do 30.IX następnego roku z dopiskiem: wpłata na cele statutowe – klubu opłata wpisowa, nazwisko i imię 

Składki prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul.Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe klubu za m-c….., nazwisko i imię dziecka, nr szkoły ( miejsce treningów)
Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378