Opłaty za sekcję Judo

                 Wysokość składek  w roku szkolnym 2020/2021:

OPŁATA ROCZNA -60,00zł – dla wszystkich członków klubu, opłacana we wrześniu lub przy zapisie do klubu

UWAGA: od stycznia 2021 roku obowiązują nowe składki członkowskie

  • 150zł/mc -za jedno dziecko trenujące 3 razy w tygodniu
  • 240zł/mc -za rodzeństwo   trenujące 3 razy w tygodniu
  • w/w składki obowiązują wszystkich zawodników trenujących na Sali Judo PŁ bez względu na ilość treningów w tygodniu.                                                                                                                                   

Pozostałe składki bez zmian – miesięczna składka członkowska

  • 120zł/mc za jedno dziecko  trenujące 2 razy w tygodniu w szkole,
  • 180zł/mc za rodzeństwo trenujące 2 razy w tygodniu w szkole,                                                                                                       Przelewy należy tytułować:     wpłata na cele statutowe klubu Judo, nazwisko i imię , za miesiąc ……                                                                                                                                                                                                                                                                 W przypadku nieobecności dziecka na treningu z powodu choroby, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu.                                          W  sytuacji, gdy trening nie odbędzie się z powodu nieobecności trenera ( wyjazd na zawody, szkolenia ) lub z powodu braku sali treningowej, dziecko ma prawo    odrobić trening w dowolnej placówce klubu. Ze względu na Covid-19 odrobienie treningu w innym terminie musi być  wcześniej uzgodnione z trenerem.

Składki prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Uczniowski Klub Sportowy ARASHI Łódź
91-025 Łódź  ul.Turoszowska 6/11
z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe klubu za m-c….., nazwisko i imię dziecka, nr szkoły ( miejsce treningów) . Wpłata na cele statutowe składka roczna 2020/2021.

Bank Millenium
Rach. Nr: 05 1160 2202 0000 0002 5923 4378