Obóz letni sierpień 2022

Termin : 19 -26 sierpnia 2022

Miejsce: Sominy (Kaszubski Bór)

Kadra: T.Piasecki, J. Królikowska T. Sokołowski, J. Cal

Wyjazd 19.08.2022 ( piątek ) :

Zbiórka o 7:30 Parking przy Ogrodzie Botanicznym -róg Krzemienieckiej i Konstantynowskiej

Przewidywany koszt Obozu 1620,00zł plus koszt przejazdu autokarem 160 zł

Wpłata zaliczki II raty w wysokości 1100zł-wpłata na cele statutowe -obóz w Sominach do 20 lipca 2022.

WYMAGANE dokumenty podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego :

1. Karta Obozowa ( karta wypoczynku dzieci i młodzieży)-należy wydrukować dwustronnie na arkuszu A-4

https://drive.google.com/file/d/19MpXYnCaX2XxlThWsBuqKEadx1FyyQzA/view?usp=sharing

2.Zgoda na podawanie leków i leczenie:

https://drive.google.com/file/d/18b3vzmsdm2fMSrREJvPGMe6J_pR2WMhD/view?usp=sharing

3.Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

https://drive.google.com/file/d/1NKMTwXaCww5nUrqpHVyeLCR_F_IrKSUF/view?usp=sharing

4. Kopia zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza sportowego ,że dziecko może brać udział w zajęciach sportowych i treningach judo.