OBÓZ LETNI 2021 – Solec nad Wisłą

Dokumenty które należy posiadać na zbiórce:

  1. Legitymacja szkolna i kopia zaświadczenia lekarskiego ( lub badań sportowych)
  2. Oświadczenie rodziców (Covid), zgoda na przetwarzanie danych RODO-do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1IWMn5V5QHRHL8BCp8GKV4jxqN9676lFf/view?usp=sharing
  3. Oświadczenie rodziców : podawanie leków i leczenie ambulatoryjne: https://drive.google.com/file/d/1Pb7fStrYuWfOwYXE4FFYSSRLE1FTZT21/view?usp=sharing

W zgrupowaniu mogą wziąć udział członkowie UKS Arashi Łódź, którzy posiadają aktualne badania sportowo-lekarskie oraz opłacone na bieżąco składki członkowskie.

Klub zastrzega sobie możliwość odwołania obozu w przypadku zmiany przepisów sanitarno-epidemiologicznych wydanych przez GIS, Ministerstwo Zdrowia lub inne organa Administracji Państwowej.