OBÓZ LETNI 2021 – Solec nad Wisłą

TERMIN WPŁATY DRUGIEJ RATY ZA OBÓZ ( 1000,00ZŁ) TO 21.06.2021

Termin 12-24 lipca 2021

Miejsce: Solec nad Wisłą

Dojazd -Autokar

Koszt obozu: 1850,00zł

Zapisy:-wpłata na rachunek Klubu zaliczki w wysokości 850,00zł (wpłata na cele statutowe klubu-imię i nazw. uczestnika) do 31 marca2021 .

W zgrupowaniu mogą wziąć udział członkowie UKS Arashi Łódź, którzy posiadają aktualne badania sportowo-lekarskie oraz opłacone na bieżąco składki członkowskie.

Klub zastrzega sobie możliwość odwołania obozu w przypadku zmiany przepisów sanitarno-epidemiologicznych wydanych przez GIS, Ministerstwo Zdrowia lub inne organa Administracji Państwowej.