Kalendarz Imprez PZJudo

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/28.05_pz_judo_2020_kalendarz_krajowy_na_rok_2020_aktualizacja_xls.pdf