Sominy witają

Kaszuby witają nas piękną pogodą :-).

Wprowadzamy się do domków i zaczynamy ,,obozowe życie” .

Wyjazd na obóz został dofinansowany ze środków z

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

„Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach

młodzików i juniorów”