Nowe grupy w SP 184

rozpoczęły się treningi dla grup początkującej w SP 184. Zapraszamy na treningi

w poniedziałki i środy w godzinach 13:30-14:50 ( klasy drugie i pierwsze).

Zajęcia prowadzi trener Dariusz Lewandowski