Obóz sportowy – badania lekarskie

Przypominamy rodzicom, że warunkiem uczestnictwa w obozie sportowym ( i w treningach judo ) jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia lekarskiego zezwalającego na uprawianie sportu-w naszym przypadku judo.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydaje lekarz specjalista w zakresie medycyny sportowej.

W przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie dotyczące uprawiania sportu może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Natomiast gdy lekarz POZ stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, może wydać skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21roku życia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 maja 2020 roku (poz. 817).