Obóz Letni 2021 Solec nad Wisłą

Karty obozowe są do pobrania u trenerów-termin złożenia wypełnionych kart-21 czerwca 2021.

Termin wpłaty drugiej raty za obóz -21 czerwca 2021r.

więcej informacji w zakładce ,,Obozy Sportowe”