Weronika w Cetniewie

Właśnie zakończył się obóz Kadry Narodowej Juniorów Młodszych w Judo. Treningi prowadzili trenerzy Paweł Zagrodnik i Kotaro Sasaki. Nasza zawodniczka Weronika Styrcz ( czwarta od lewej w klęku) przez ostatnie osiem dni spędzała średnio  5 godzin dziennie na macie doskonaląc swoje umiejętności.

Mimo częstych wyjazdów na zgrupowania i turnieje Weronika osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.Gratulujemy