Kaszubski Bór-Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motoryczne tj.:

szybkość, skoczność, wytrzymałość, siła dłoni,  siła rąk i barków,  zwinność,  siła mięśni  brzucha, gibkość.

Uczestnicy wykonywali następujące sprawdziany:

1. Bieg 50 m – próba szybkości

2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg)

3. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości

4. Wytrzymanie w zwisie na drążku ( lub podciąganie ) – próba siły rąk i barków

5. Bieg zwinnościowy  (4x10m)

6. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha 

7. Skłon tułowia w przód- siła gibkości

Wyniki z poszczególnych konkurencji są przeliczane na punkty ( w zależności od wieku ).  Na podstawie własnych obserwacji i wyników przeprowadzonych prób trenerzy mogą wprowadzać indywidualizację w treningu,  zwracając szczególną uwagę na zdolności motoryczne, które w testach wypadły najsłabiej. Każdy zawodnik ma swoje mocne i słabe strony. Wyróżniające wyniki uzyskali:

Daniel Karwat, Bartosz Lewandowski, Michał Łuczak, Alicja Witanowska, Weronika Toboła , Julia Kempa, Weronika Styrcz.

IMGP2126 IMGP2146 IMGP2158 IMGP2121 IMGP2130 IMGP2171 IMGP1948 IMGP2011 IMGP2065 IMGP2086